HACCP voor KMO en vakman. Zuivelsector

Sedert enkelejaren wordt de voedingssector geconfronteerd met de verplichte implementatie van een preventiesysteem voor schade aan de consument ten gevolge van het verbruik van voedingsmiddelen. Dit systeem, HACCP, of "Hazard analysis critical control point", genaamd omvat de gevarenanalyse en de bepaling van kritische controlpunten om deze gevaren te beheersen. De ondernemingen, KMO en ambachtelijke bedrijven, moeten dus voor hun productiemethode de mogelijke gevaren opsporen en de productiestappen bepalen die specifiek moeten gecontroleerd worden om schade aan de consument te vermijden. De dag van vandaag is de beschikbare informatie weinig verspreid en kampen KMO en vakman met tijd- en geidgebrek en een tekort aan deskundig personeel om dit preventiesysteem te implementeren. Uit statistieken blijkt dat de kosten voor de realisatie van een HACCP-systeem en de opvolging ervan 2 tot 5 percent van de omzetcijfers bedragen, hetgeen toch een aanzienlijke som is. Dit alles kan echter op lange termijn leiden tot een betere werkorganisatie, hetgeen winst betekent voor de onderneming. De realisatie van dit systeem brengt echter specifieke problemen met zich mee: het opstellen van een reinigingsen ontsmettingsplan, verbeteringen van de infrastructuur van de gebouwen, opleiding van het personeel, opspoorbaarheid van de producten, opstellen van een documentatiesysteem, schrijven van procedures, het up to date houden van dossiers, enz. Om de beschikbaarheid van informatie omtrent HACCP te verbeteren, werd een project opgestart door de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) en de Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback) en gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Verschillende inspectiediensten werden initieel aangesproken om de verschillende praktijkproblemen op te lossen. De realisatie van een HACCP-systeem is in zijn totaliteit een wettelijke vereiste. Aan dit project werkten 32 KMO's en vakmensen mee, verspreid over heel België, die het geheel van de voedingsectoren vertengenwordigen, zowel wat betreft grootte van de ondernemingen als de verschillende deelsectoren. Door deze tweejarige studie werden de technische en praktische noden van de bedrijven duidelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot het opstellen van sectorspecifieke vademecums voor de implementatie van het systeem. In deze vademecums wordt de praktijk weerspiegeld en een maximum aan technische en praktische informatie bij elkaar gebracht waarover bedrijven anders moeilijk kunnen beschikken bij gebrek aan tijd of middelen.

Paperback - In het Frans 55,00 €

InfoVoor meer informatie over BTW en andere belatingsmogelijkheden, zie hieronder "Betaling & BTW".

Gegevens


Uitgever
Les Presses agronomiques de Gembloux
Imprint
Presses universitaires de Louvain
Auteur
Catherine Quittet, Helen Nellis,
Collectie
Agronomie
Taal
Frans
Categorie uitgever
> Toegepaste wetenschappen > Landbouwkunde en landbouw > Milieu en ruimtelijke ordening
Categorie uitgever
> Toegepaste wetenschappen > Landbouwkunde en landbouw
Categorie uitgever
> Toegepaste wetenschappen
BISAC Subject Heading
SCI026000 SCIENCE / Environmental Science
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
CLIL (2013)
3065 Sciences de la vie
Voor het eerst gepubliceerd
1999
Type werk
Monografie

Paperback


Publicatie datum
18 maart 2014
ISBN-13
978-2-8028-0216-7
Omvang
Aantal pagina's hoofdinhoud : 214
Code
978-2-8028-0216-7
Formaat
16 x 24 x 1,2 cm
Gewicht
349 grams
Aanbevolen verkoopprijs
35,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Schrijf een reactie

Inhoud


Tables de matières

Introduction : Vers une histoire post-coloniale de la justice et du droit en situation coloniale ?, par Xavier Rousseaux
Un État de non-droit? L'établissement du pouvoir judiciaire au Congo léopoldien (1885-1889), par Pierre-Luc Plasman
Le contrôle des magistrats dans le Congo léopoldien, d'après les registres du service du Personnel d'Afrique (SPA) (1885-1908), par Laurence Montel
Hyppolite Martin contre ministère public. De la répression judiciaire des violences commises par les agents de la colonie, par Bérengère Piret
Les juifs d'Algérie et la citoyenneté (1870-1902). Les enjeux d'un statut contesté, par Florence Renucci
De l'« exception » et du « droit commun » en situation coloniale : l'impossible transition du code de l'indigénat vers la justice indigène en AOF, par Laurent Manière et Bénédicte Brunet-la Ruche
Nouvelles perspectives sur le droit judiciaire au Congo belge et les acteurs de la justice coloniale : la procédure d'annulation des jugements « indigènes », par Charlotte Braillon
« Une œuvre d'étaiement et de reconstruction ». Notes sur la fabrique du droit coutumier, le pouvoir colonial et
l'ordre du mariage dans le Congo belge de l'entre-deux-guerres par Amandine lauro
Conclusions par Nathalie Tousignant