eLexicography in the 21st century : New challenges, new applications

Proceedings of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24 October 2009
Première édition

Sedert enkelejaren wordt de voedingssector geconfronteerd met de verplichte implementatie van een preventiesysteem voor schade aan de consument ten gevolge van het verbruik van voedingsmiddelen. Dit systeem, HACCP, of "Hazard analysis critical control point", genaamd omvat de gevarenanalyse en de bepaling van kritische controlpunten om deze gevaren te beheersen. De ondernemingen, KMO en ambachtelijke bedrijven, moeten dus voor hun productiemethode de mogelijke gevaren opsporen en de productiestappen bepalen die specifiek moeten gecontroleerd worden om schade aan de consument te vermijden. De dag van vandaag is de beschikbare informatie weinig verspreid en kampen KMO en vakman met tijd- en geidgebrek en een tekort aan deskundig personeel om dit preventiesysteem te implementeren. Uit statistieken blijkt dat de kosten voor de realisatie van een HACCP-systeem en de opvolging ervan 2 tot 5 percent van de omzetcijfers bedragen, hetgeen toch een aanzienlijke som is. Dit alles kan echter op lange termijn leiden tot een betere werkorganisatie, hetgeen winst betekent voor de onderneming. De realisatie van dit systeem brengt echter specifieke problemen met zich mee: het opstellen van een reinigingsen ontsmettingsplan, verbeteringen van de infrastructuur van de gebouwen, opleiding van het personeel, opspoorbaarheid van de producten, opstellen van een documentatiesysteem, schrijven van procedures, het up to date houden van dossiers, enz. Om de beschikbaarheid van informatie omtrent HACCP te verbeteren, werd een project opgestart door de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) en de Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback) en gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Verschillende inspectiediensten werden initieel aangesproken om de verschillende praktijkproblemen op te lossen. De realisatie van een HACCP-systeem is in zijn totaliteit een wettelijke vereiste. Aan dit project werkten 32 KMO's en vakmensen mee, verspreid over heel België, die het geheel van de voedingsectoren vertengenwordigen, zowel wat betreft grootte van de ondernemingen als de verschillende deelsectoren. Door deze tweejarige studie werden de technische en praktische noden van de bedrijven duidelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot het opstellen van sectorspecifieke vademecums voor de implementatie van het systeem. In deze vademecums wordt de praktijk weerspiegeld en een maximum aan technische en praktische informatie bij elkaar gebracht waarover bedrijven anders moeilijk kunnen beschikken bij gebrek aan tijd of middelen.

Livre broché - En anglais 55,00 €
PDF (PDF) - En anglais - Momentanément indisponible

Spécifications


Éditeur
Presses universitaires de Louvain
Partie du titre
Volume 7
Édité par
Sylviane Granger, Magali Paquot,
Collection
Cahiers du CENTAL
Langue
anglais
Site web ressource
Publisher’s website for a specified work
BISAC Subject Heading
LAN009000 LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics
Code publique Onix
06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 )
3147 Linguistique, Sciences du langage
Date de première publication du titre
01 janvier 1999
Subject Scheme Identifier Code
: anglais
: Langues germaniques
: Langues, liguistique et littératures
Classification thématique Thema: Langage et linguistique
Type d'ouvrage
Actes de colloque
Langue originale
anglais

Livre broché


Date de publication
01 juin 2010
ISBN-13
9782874632112
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 468
Dépôt Légal
D/2010/9964/10
Code interne
82577
Format
16 x 24 x 2,6 cm
Poids
743 grammes
Prix
55,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

PDF


Date de publication
14 janvier 2018
ISBN-13
9782875587671
Code interne
2875587676
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu


Publier un commentaire sur cet ouvrage

Sommaire


Table of Contents
v
Acknowledgements
ix


Papers
1
Andrea Abel, Towards a systematic classification framework for dictionaries and CALL
3
James Breen, Identification of neologisms in Japanese by corpus analysis
13
Annelen Brunner, Kathrin Steyer, Wortverbindungsfelder – Fields of multi-word expressions
23
Louise-Amélie Cougnon, Richard Beaufort, SSLD: a French SMS to Standard Language Dictionary
33
Patrick Drouin, Extracting a bilingual transdisciplinary scientific lexicon
43
Isabel Durán-Muñoz, Specialised lexicographical resources: a survey of translators' needs
55
Carolina Flinz, DIL: a German-Italian online specialized dictionary of linguistics
67
Nuria Gala, Véronique Rey, Acquiring semantics from structured corpora to enrich an existing lexicon
77
Sylviane Granger, Magali Paquot, Customising a general EAP dictionary to meet learner needs
87
Antton Gurrutxaga, Igor Leturia, Eli Pociello, Xabier Saralegi, Iñaki San Vicente, Evaluation of an automatic process for specialized web corpora collection and term extraction for Basque
97
Patrick Hanks, Elliptical arguments: a problem in relating meaning to use
109
Thomas Herbst, Peter Uhrig, Valency information online – research and pedagogic reference tools
125
Kristina Hmeljak Sangawa, Tomaž Erjavec, Yoshiko Kawamura, Automated collection of Japanese word usage examples from a parallel and a monolingual corpus
137
Olga Karpova, Mikhail Gorbunov, Cultural values in a learner's dictionary: in search of a model
149
Annette Klosa, On the combination of automated information and lexicographically interpreted information in two German online dictionaries
157
Jette Hedegaard Kristoffersen, Thomas Troelsgård, Making a dictionary without words: lemmatization problems in a sign language dictionary
165
Vincent Lannoy, Free online dictionaries: why and how?
173
Godelieve Laureys, The Hub&Spoke Model put into practice. Report on the semi-automatic extraction of a pre-version of a Finnish-Danish dictionary from a multilingual interlinkable database
183
Robert Lew, Patryk Tokarek, Entry menus in bilingual electronic dictionaries
193
Marie-Claude L'Homme, Designing specialized dictionaries with natural language processing. Examples of applications in the fields of computing and climate change
203
Hanhong Li, Word frequency distribution for electronic learner's dictionaries
217
Marc Luder, Building an OLIF-based lexical database for representing constructions
229
Cédric Messiant, Thierry Poibeau, Automatic lexical acquisition from corpora: some limitations and tentative solutions
241
Mojca Pecman, Claudie Juilliard, Natalie Kübler, Alexandra Volanschi, Processing collocations in a terminological database based on a cross-disciplinary study of scientific texts
249
Bálint Sass, Júlia Pajzs, FDVC – Creating a corpus-driven frequency dictionary of verb phrase constructions for Hungarian
263
Stefania Spina, The Dici project: towards a dictionary of Italian collocations integrated with an online language learning platform
273
Daniela Tiscornia, An ontology-based approach to the multilingual complexity of law
283
Sabine Tittel, Dynamic access to a static dictionary: a lexicographical "cathedral" lives to see the twenty-first century – the Dictionnaire étymologique de l'ancien français
295
Lars Trap-Jensen, Access to multiple lexical resources at a stroke: integrating dictionary, corpus and Wordnet data
303
Agnès Tutin, Showing phraseology in context: onomasiological access to lexico-grammatical patterns in corpora of French scientific writings
313
Isabel Verdaguer, Elisabet Comelles, Natàlia J. Laso, Eva Giménez, Danica Salazar, SciE-Lex : an electronic lexical database for the Spanish medical community
325
Serge Verlinde, The Base lexicale du français: a multi-purpose lexicographic tool
335
Alexandra Volanschi, Natalie Kübler, Building an electronic combinatory dictionary as a writing aid tool for researchers in biology
343
Michael Zock, Tonio Wandmacher, Ekaterina Ovchinnikova, Are vector-based approaches a feasible solution to the "tip-of-the-tongue" problem?
355


Posters and software demonstrations
367
Margarita Alonso Ramos, Alfonso Nishikawa, Orsolya Vincze, DiCE in the web. An online Spanish collocation dictionary
369
Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner, Nancy Vázquez Veiga, Orsolya Vincze, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González, Tagging collocations for learners
375
James Breen, WWWJDIC – A feature-rich WWW-based Japanese dictionary
381
Elisa Corino, Cristina Onesti, Have I got the wrong definition of …? How to write simple technical definitions on the basis of examples taken from Newsgroup discussions
387
Nathalie Gasiglia, Some editorial orientations for a multi-tier electronic monolingual school dictionary
393
Fadila Hadouche, Marie-Claude L’Homme, Guy Lapalme, Automatic annotation of actants in specialized corpora
399
Jakob Halskov, Pia Jarvad, Automated extraction of neologisms for lexicography
405
Adam Kilgarriff, Vojtěch Kovář, Pavel Rychlý, Tickbox Lexicography
411
Vera Kuzmina, Anna Rylova, ABBYY Lingvo electronic dictionary platform and Lingvo Content dictionary writing system
419
Margit Langemets, Andres Loopmann, Ülle Viks, Dictionary management system for bilingual dictionaries
425
Héctor Martínez, Marta Villegas, Núria Bel, Santiago Bel, Francesca Alemany, Lexicography in the grid environment
431
Carolin Müller-Spitzer, Christine Möhrs, The "Online Bibliography of Electronic Lexicography" (OBELEX)
439
Cornelia Tschichold, From lexical database to intelligent vocabulary trainers
445
Eveline Wandl-Vogt, Multiple access routes. The dictionary of Bavarian dialects in Austria / Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ)
451
Christos Tsalidis, Mavina Pantazara, Panagiotis Minos, Elena Mantzari, NLP tools for lexicographic applications in Modern Greek)
457

 


Extrait


Excerpt from book