Aspecten van muziek en dans in Swaziland

De Swazi zijn een volk uit zuidelijk Afrika; ze behoren tot de Ngunitak der Bantu. Hun muzikale cultuur wordt gekenmerkt door een overwicht van de vocale over de instrumentale muziek. Er bestaan in de traditionele muziek geen beroepsmusici ; eenieder tan en mag zingen of spelen en dichten en/of "componeren". Dit ontbreken van beroepsmusici belet niet dat heden sommige goede zangers en instrumentisten (zoals spelers van de grote muziekboog) deels leven van de inkomsten verkregen bij radio-optredens.

De traditionele muziek maakt gebruik van verschillende modi ; het merendeel der liederen is penta- of hexatoon. Chromatismen komen voor. De lijn van de gesproken toonhoogten wordt wel relatief, maar niet strikt gerespecteerd. Typisch is het zakken naar een onbepaalde toon op het einde van een muzikale zin (de zgn. falling off glide). Het ritme is eenvoudig. Sommige harmonieën doen daarentegen zeer ingewikkeld en archaïsch aan. Meestal is er een voorzanger met een koor.

De vocale muziek domineert vooral in de rituele aangelegenheden zoals de incwala- en umhlangaplechtigheden.

De instrumentale muziek doet een beroep op een eerder beperkt instrumentarium waarvan dan nog enkele instrumenten werden overgenomen van de omliggende volkeren (bvb. de trommels gebruikt bij genezingsrituelen). Opvallend is dat trommels in de eigen, oorspronkelijke Swazimuziekcultuur ontbreken. Zoals bij de Zulu sloeg (en slaat !) men ofwel op het schild, ofwel op de lederen schort die tussen de knieën wordt opgespannen.

De dansen kunnen onderverdeeld worden in rituele dansen (incwala, umhlanga), ingevoerde genezingsdansen (dansen van de tinyanga), of zelfs ingevoerde amusementsdansen (sibhaca). Rituele dansen hebben een eerder statisch en beheerst karakter en staan in sterk contrast met de exuberante ingevoerde dansen (tinyangadansen en sibhaca).

Hedendaagse amusementsmuziek wordt vooral gespeeld in de steden ais Manzini en Mbabane en is bijna uitsluitend afkomstig uit de Republiek Zuid-Afrika.

Sommige vormen van rituele muziek konden niet bestudeerd worden omdat het de auteur niet werd toegelaten zelfs maar opnamen te maken (met Dame m.b.t. het incwala).


Paperback - In Dutch 15.90 €

InfoFor more information on VAT and other payment methods, see "Payment & VAT".

Specifications


Publisher
Académie royale des Sciences d'Outre-Mer - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Title Part
Numéro 5
Title Part
Volume 52
Author
Ferdinand J. de Hen,
Collection
Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques
Language
Dutch
Publisher Category
Philosophy, literature, linguistics and history > Archeology and History of Art > Miscellaneous
Publisher Category
Philosophy, literature, linguistics and history > Archeology and History of Art > Musicology
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
Title First Published
01 January 2000
Type of Work
Monograph
Original Language
English

Livre broché


Publication Date
01 January 1998
ISBN-13
9782802801221
Extent
Nombre de pages de contenu principal : 224
Code
9782802801221
Weight
336 grammes
List Price
19.71 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Write a commentary

Contents


INTRODUCCIÓN………...……………………….……p.7
I. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE
QUETZALTENANGO……………...…………...….…....p.15
1. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS INUNDACIONES EN LOS HABIRANTES DE LA
ZONA 2 DE QUETZALTENANGO,...………………..………………………...…...p.17
2. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN
QETZALTENANGO, .............……………………………………….……………p. 25
3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS. EL CASO DE LAS
INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO,…....................................p.43
4. EL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA Y LA PRESIÓN SOBRE SUELOS AGRÍCOLAS DE
ALTA PRODUCTIVIDAD., …….…………………………………………….…....p.59
5. CAMBIO DE USO DE SUELO SIN PLANIFICAR Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO
AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, …………………………..p.79
II. RESISTENCIAS LOCALES Y CONOCIMIENTOS
CLIMÁTICOS, ……….…………………………………p.95
6. REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL COMUNITARIA POR
DESASTRES DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO,………..……………..……....………p.97
7. LOS INUIT FRENTE A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y MEDIOAMBIENTALES. EL
RESURGIMIENTO DE UNA CRISIS COSMOPOLÍTICA, …………………………....p. 111
8. LOS CONOCIMIENTOS CLIMÁTICOS DE LOS CAMPESINOS CH'OLES DE CHIAPAS,
…………………………………………………………………………….….p. 131
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
230
III. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CONFLICTIVIDAD EN
USO DE TERRITORIO, ….………...…………………..p.139
9. DE LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECOLÓGICAS A LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE
LA VULNERABILIDAD FRENTE LOS DESASTRES,………………………………..p.141
10. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO DE OPOSICIONES ENTRE RESIDENTES: EL CASO DE
MURDOCHVILLE, …………………………………………………………..….p.155
11. CARACTERIZACIÓN DE FACTORES QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL EN EL MUNICIPIO DE
QUETZALTENANGO, ………………..……………………………………….....p.167
12. LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN EL CENTRO DE LA MITIGACIÓN DE AMENAZAS
NATURALES, ………………………………………………..…………………p.181
IV. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN
MÉXICO, ……………………………….…………....p.187
13. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE REGIONALIZACION PROPUESTO PARA EL
ORDENAMIENTO ECOLOGICO EN MEXICO, Y LA ARTICULACION ENTRE SUS
MODALIDADES DE ACTUACION, ……………………………………………….p.189
14. APRENDIENDO DEL MANEJO DE CUENCAS PARA EL ORDENAMIENTO DE ÁREAS
RURALES PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA SOCIO-AMBIENTAL: EL CASO DE LA
MICROCUENCA LA JOYA, MÉXICO, …………………………...………...……..p.201
15. MANEJO DE CUENCAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INUNDACIONES: EL CASO
DE LA SUBCUENCA DEL RÍO SABINAL, CHIAPAS, MÉXICO, .....…………….….p.215