Guido Maes

Guido Maes is sedert oktober 2017 Emeritus-Professor aan de KU Leuven. Hij behaalde na Licentie-studies Chemie een Doctoraat in de Fysicochemie aan de KU Leuven in 1978 en verzorgde sedert1991 Academisch Onderwijs aan deze instelling en aan KULAK-Kortrijk in de Faculteit Wetenschappen(Cursus Fysicochemie, Cursus Spectroscopische Technieken, Cursus Surface Chemistry) en deFaculteit Geneeskunde (Cursus AlgEmene en Biologische Scheikunde, Cursus Chemische Analysevan Biomoleculen). Als Onderzoeker is hij auteur van meer dan 200 internationale publicaties in dedomeinen van infraroodspectroscopie van waterstofbrugsystemen bij extreem lage temperatuur(1974-2002) en van de ontwikkeling van sensoren gebaseerd op nanopartikels (2000-2015, in samenwerkingmet IMEC Heverlee). In deze domeinen was hij promotor van een groot aantal binnenlandseen buitenlandse doctoraatsonderzoeken en talloze Licentiaats- of Master-thesissen.

Share

Works involving Guido Maes